Search

มาตรฐานฮาลาน เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ที่นำมาบริโภค ไม่ผิดกับข้อกำหนดของชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งถือว่าสำคัญเพราะคนไทยและทั่วโลกหลายล้านคนนับถือศาสนานี้จำนวนมาก และมากกว่าศาสนาพุทธหลายเท่า ซึ่งมาตรฐานนี้ต้องผ่านข้อกำหนดหลายอย่างรมไปถึงความปลอดภัยต่อร่างกายไม่น้อยไปกว่ามาตรฐาน อย. สำหรับท่านใดก็ตามที่นับถืออิสลาม ที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดับเบิ้ลแม็ก ให้มั่นใจได้เลยครับว่าอาหารเสริมนี้ผ่านการตรวจสอบและได้รับเครื่องหมายการรับรองจาก สำนักงานของฮาลานเป็นที่เรียบร้อยด้วยเช่นกัน