Search

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดับเบิ้ลแม็ก โดยบริษัทธนัชเฮอร์ปพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก อย. และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของแหล่งผลิตได้รับมาตรฐาน GMP  ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยตานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการผลิตอาหารเสริมใดๆ ก็ตามที่ผ่านการรับรองมาตรฐานย่อมมีความน่าเชื่อถือและการคงไว้ซึ่งมาตรฐานนี้ต้องผ่านการออดิต มาโดยตลอด จึงเป็นเหตุสำคัฯอย่างยิ่งที่โรงงานต้องคำนึงถึงผลกระทบกับลูกค้าเป็นหลัก หากมีการฟ้องร้องใดๆ เกิดขึ้นโรงงานก็จะโดนตรวจสอบและหากกระทำผิดย่อมถูกปิดโรงงานและยกเลิกมาตรฐานได้ผ่านการอนุมัติ เช่น อย. GMP ฮาลาน หรือ ISOจนหมดสิ้นด้วยเช่นกัน..

ด้วยเหตุนี้ลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่านชาย ดับเบิ้ลแม็ก หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผ่านการผลิตจาก บริษัทธนัชเฮอร์ปพาณิชย์ ล้วนแล้วแต่คำนึงถึงผลกระทบต่อลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้ว ขอให้มั่นใจได้เลยว่าท่านจะต้องได้สินค้าคุณภาพอย่างแน่นอนครับ