Search

วิธีการผลิตอาหารเสริมเพื่อจำหน่ายผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ

การผลิตอาหารเสริม เป็นขั้นตอนที่ทำได้ยาก ผู้ผลิตหรือโรงงานต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนมีการผลิตสินค้าประเภทอาหารเสริม โดยต้องศึกษาเกี่ยวกับการรับรับด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิต หรือให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นอันดับแรก ต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างของโรงงานที่ผลิตว่าผ่านเกณฑ์ประเมินหรือไม่ และส่วนผสมของสมุนไพรที่นำมาผลิตจำต้องส่งเพื่อตรวจสอบจาก อย.ด้วยเช่นกัน โดยมีขั้นตอนการยื่นเรื่องเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้ และในที่นี้การผลิต อาหารเสริมดับเบิ้ลแม็ก ก็เช่นกันต้องมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากกว่าจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าหลายคนทั่วประเทศและต่างชาติ