Search

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าต่างๆในช๊อปออนไลน์ของเรา


การสั่งซื้อสินค้าจากร้านของเรามีวิธการสั่งซื้อ 3 วิธีดังต่อไปนี้
1.) การสั่งซื้อโดยการโทรศัพท์เพื่อสั่งซื้อโดยตรง โทรมาที่ 080-0462255 /085-6282894
2.) การสั่งซื้อทางไลน์ สามารถแอคไอดีไลน์มาที่  ไอดี: @okmywork 
3.) การสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์ม หรือระบบตระกร้าออนไลน์หน้าเว็บไซต์ >> ตารางราคาสินค้า

 

ขั้นตอนการโอนเงินเพื่อการสั่งซื้อ และการแจ้งโอนเงิน


ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อแบบโอนเงินเข้ามาก่อน สามารถโอนเงินเข้ามาตามยอดที่ตกลงกับพนักงานขายได้เลยครับที่เลขบัญชีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ และเมื่อดอนเงินเสร็จแนะนำให้เก็ยสลิปไว้แล้วรีบโทรแจ้งเราโดยทันที หรืออาจเลือกวิธีถ่ายรูปแล้วส่งไลน์เข้ามาก็เป็นวิะีที่ง่ายและเร็วเช่นกันครับ
bank