Search

บริการจัดส่งสินค้าในรูปแบบต่างๆ 


เมื่อลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาเรามีวิธีการจัดส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้าขึ้นอยู่กับจำนวน น้ำหนัก และระยะทาง ดังต่อไปนี้

รูปแบบของการจัดส่งมีอยู่ 3 รูปแบบคือ 
1.) จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS โอนเงิน ค่าจัดส่งแบบนี้เราจะส่งให้ฟรีทุกรายการ
2.) จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS พกง. ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับนำ้หนัก คิดรวมค่าใช้จ่ายประมาณ 100 บาท
3.) จัดส่งทางแมชเซ็นเจอร์ ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง 0 – 200 บาท

เงื่อนไขการจัดส่งตามระยะทาง
1.) สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล เราสามารถส่งได้ทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมา
2.) ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกลจากเขตปริมลฑล เราสามารถจัดส่งได้เฉพาะทางไปรษษรีย์ หรือทางเคอรี่เท่านั้น
3.) สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเราจะจัดส่งทางไปรษณีย์(แบบที่1) ที่ลูกค้าต้องโอนเงินก่อนเท่านั้น
– แบบด่วน EMS  สินค้าจะถึงภายใน 7 วันทำการ ค่าจัดส่งประมาณ 600-1000 บาท
– แบบลงทะเบียนธรรมดา สินค้าาจะถึงภายใน 15 วันทำการ ค่าจัดส่งประมาณ 250-500 บาท